Loading...

Để cài đặt bài hát này làm nhạc chờ, mời bạn soạn tin theo cú pháp: CHON <Mã số> gửi 9224 (Bạn chọn Mã số theo bảng dưới)

Mã số Tên bài hát Giá Nghe Mua Tặng
8208022 em dang noi nao 3000₫
8074649 dung nhac chuyen long 3000₫
8191419 doan tuyet 3000₫
823772 ta tu trong dem 3000₫
8223337 tren tuong nha duong lao 3000₫
7971043 xa nguoi minh yeu 3000₫
823377 phan bac 3000₫
82310615 lo moi duyen que 3000₫
6063247 mau hoa tan vo 3000₫
7793832 dong doi 3000₫
8191179 trai tim mua dong 3000₫
8222170 tinh den bao gio new version 3000₫
6605109 da lat hoang hon 3000₫
6635254 hoa cai mai toc 3000₫
8213091 lk duyen con gai 3000₫
8212408 la thu cuoi cung remix 3000₫
82110918 chuyen tau hoang hon remix 3000₫
7039863 uoc nguyen dau xuan 3000₫
82010946 ve dau mai toc nguoi thuong 3000₫
6751885 uoc nguyen dau nam 3000₫
TITLE

Lời bài hát