Loading...

CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

1. Điều kiện áp dụng

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, Mmusic đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn. Thời hạn Mmusic Đảm Bảo đã được qui định trong Điều khoản Dịch vụ.

Mmusic Đảm bảo là một dịch vụ cung cấp bởi MobiFone, theo yêu cầu của Người dùng, để hỗ trợ Người dùng trong việc giải quyết các xung đột có thể phát sinh trong quá trình giao dịch.

2. Điều kiện trả hàng

Người mua đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:
• Người mua đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm;
• Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình sử dụng;
• Sản phẩm Người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà mmusic cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;

MobiFone luôn xem xét cẩn thận từng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và theo Điều khoản Dịch vụ của Mmusic.

3. Không thay đổi ý định mua hàng

Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng do Người mua thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận.

4. Quyền lợi của Người bán

Khi nhận được yêu cầu trả hàng và/hoặc hoàn tiền từ phía Người mua, MobiFone sẽ thông báo cho Mmusic để .
MobiFone luôn theo dõi phản hồi của Người bán trong từng trường hợp và toàn quyền ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua.

5. Hoàn tiền cho Hàng trả lại

MobiFone sẽ chỉ hoàn tiền cho Người mua khi Mmusic xác nhận hoàn tiền. Trong trường hợp Mmusic không phản hồi trong khoảng thời gian đã được quy định trước, MobiFone sẽ tự động hoàn tiền cho Người mua mà không thông báo gì thêm. Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào tài khoản chính của số điện thoại đăng ký dịch vụ.

6. Tranh chấp giữa Người mua và Người bán

Trong trường hợp Người mua và Người bán không thể đồng thuận về phương án giải quyết, MobiFone sẽ là đơn vị đưa ra phương án cuối cùng.

7. Chi phí trả hàng

Sẽ do MobiFone và Công ty Cổ phần Công nghệ MobiFone Toàn Cầu chịu hoàn toàn chi phí.

TITLE

Lời bài hát